Six Sigma Memory Jogger II polski 3.5×5.5 Spiral związany (Polish Six Sigma Memory Jogger II)

$20.95

25% off orders over 10 items, 30% off 100+, 35% off 250+

Description

Ten cenny przewodnik po kieszeni otwiera umysły członków zespołu na siłę Six Sigma, aby zamknąć lukę między tobą a konkurentami … Zwiększenie rentowności firmy … wzmocnienie pozycji rynkowej.

Łatwe do śledzenia podejście krok po kroku sprawia, że proces Six Sigma jest przejrzysty dla użytkowników. Wypadki z prędkością są identyfikowane i wyjaśniane, aby ułatwić natychmiastowe zrozumienie. Tekst wzbogacony jest o diagramy, wykresy i tabele. Informacje są prezentowane z pytaniami typu instruktorów i punktowanymi odpowiedziami, które szybko przecinają podstawę każdego problemu. Przemyślane wskazówki przez cały czas wymykają się z nieporozumień, zanim będą mogły zakorzenić się. Przykłady i przypadki wyjaśniają złożone pojęcia.

Począwszy od przeglądu i wprowadzenia do koncepcji Six Sigma, podstawowej terminologii i podstawy metody DMAIC, ten cenny przewodnik po kieszeni przedstawia czterdzieści sześć narzędzi Six Sigma, w tym:

 • Drzewo CTQ (Krytyczne do Jakości)
 • FMEA (Tryb awaryjny i analiza efektów)
 • Model Kano
 • MSA (Analiza systemów pomiarowych)
 • Proces sigma
 • Regresja
 • SIPOC (dostawcy, dane wejściowe, proces, dane wyjściowe, klienci)
 • Schemat tematyczny Six Sigma, system zbierania danych VOC i formuła y = f (x)

This valuable pocket guide opens your team members’ minds to the power of Six Sigma to close the value gap between you and your competitors… Increase your company’s profitability…strengthen your market position.

Easy-to-follow, step-by-step approach makes the Six Sigma process transparent to users. Speed bumps are identified and explained to aid immediate understanding. Text is enriched with diagrams, charts, and tables. Information is presented with instructor-type questions and bulleted responses that cut quickly to the core of every issue. Thoughtful tips throughout head off misunderstandings before they can take root. Examples and cases clarify complex concepts.

Beginning with an overview and introduction to Six Sigma concepts, primary terminology, and the basics of the DMAIC method, this valuable pocket guide presents forty-one Six Sigma tools including:

 • CTQ (Critical To Quality) Tree
 • FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)
 • Kano Model
 • MSA (Measurement Systems Analysis)
 • Process sigma
 • Regression
 • SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers)
 • Six Sigma Storyboard, VOC Data-Collection System, and y= f (x) formula.

ISBN: 978-1-57681-075-0

Additional information

Weight 0.3 lbs
Authors

GOAL/QPC, Oriel

Binding

Spiral Bound

Format

Pocket Guide (3.5 inches x 5.5 inches)

ISBN

978-1-57681-075-0

Language

Polskie/Polish

Number of Pages

266

Publication Date

2002