Pomocnik Pamięći (Polish Memory Jogger II)

$14.95

SKU: 1030PL Category: Tags: , ,
25% off orders over 10 items, 30% off 100+, 35% off 250+

Description

Pomóż wszystkim w organizacji poprawiać codzienne procedury, systemy, jakość, koszty i plony związane z ich miejscami pracy. Dzięki ponad pięciu milionom sprzedanych produktów The Memory Jogger jest doskonałym sposobem na zaangażowanie każdego członka organizacji w osiągnięciach jakościowych. Dzięki pamięci Jogger II masz ostateczny zasób w kieszeni.

NARZĘDZIA ZAWIERA:

 • Schemat sieci partnerskiej
 • Schemat powinowactwa
 • Burza mózgów
 • Schemat przyczyny i skutków
 • Sprawdź arkusz
 • Wykresy kontrolne
 • Diagram przepływu
 • Analiza pola siłowego
 • Histogram
 • Powiązanie Digraph
 • Diagram Matrycy
 • Technika Grupy Nominalnej
 • Wykres Pareto
 • Matryce priorytetowe
 • Możliwości procesu
 • Wykres radarowy
 • Uruchom mapę
 • Diagram rozproszenia
 • Diagram drzewa

 

 

 

Help everyone in your organization improve daily the procedures, systems, quality, costs, and yields related to their jobs. With more than five million sold,The Memory Jogger is the perfect way to involve every member of your organization in quality achievements. With The Memory Jogger II, you have the ultimate resource in your pocket.

TOOLS INCLUDED:

 • Affinity Network Diagram
 • Affinity Diagram
 • Brainstorming
 • Cause and Effect Diagram
 • Check Sheet
 • Control Charts
 • Flow Chart
 • Force Field Analysis
 • Histogram
 • Interrelationship Diagraph
 • Matrix Diagram
 • Nominal Group Technique
 • Pareto Chart
 • Prioritization Matrices
 • Process Capability
 • Radar Chart
 • Run Chart
 • Scatter Diagram
 • Tree Diagram

ISBN: 78-1-879364-79-0

Additional information

Weight 0.21 lbs
Authors

Diane Ritter, Michael Brassard

Binding

Spiral Bound

Format

Pocket Guide (3.5 inches x 5.5 inches)

ISBN

78-1-879364-79-0

Language

Polskie/Polish

Number of Pages

164

Publication Date

1994